GUANGZHOU REGENT PACKAGING CO., LTD.
GUANGZHOU REGENT PACKAGING CO., LTD.

PET Cosmetic Packaging Supplier

China Serum PET Bottle M1
China Serum PET Bottle T16
China Serum PET Bottle T19
China Serum PET Bottle T20
China Serum PET Bottle T21
China Serum PET Bottle T22
China Serum PET Bottle Y1
China Serum PET Bottle ECA001
China Serum PET Bottle ECA003
China Serum PET Bottle T10
China PET Foundation Bottle T10
China PET Foundation Bottle T25
China PET Foundation Bottle T15
China PET Cosmetics Cream Jar M4
China PET Cosmetics Cream Jar MG-K
China PET Cosmetics Spray Bottle MG
China PET Cosmetics Spray Bottle T2
China PET Cosmetics Spray Bottle Y10
China PET Cosmetics Spray Bottle QW1
China Lotion PET Bottle T8
China Lotion PET Bottle Y9
China Lotion PET Bottle T3
China Lotion PET Bottle Y1
China Lotion PET Bottle Y4
China Lotion PET Bottle Y48
China Lotion PET Bottle Z2
China Lotion PET Bottle ECA002
China Lotion PET Bottle M1
China Skin Toner PET Bottle T10
China Skin Toner PET Bottle Y7
China PET Cosmetics Bottle T9 Series
China PET Cosmetics Bottle T10B Series
China PET Cosmetics Bottle T11 Series
China PET Cosmetics Bottle T12 Series
China PET Cosmetics Bottle T13 Series
China PET Cosmetics Bottle T14 Series
China PET Cosmetics Bottle T23 Series
China PET Cosmetics Bottle T26 Series
China PET Cosmetics Bottle Z1 Series
China PET Cosmetics Bottle T5 Series
China PET Cosmetics Bottle 0825 Series
China PET Cosmetics Bottle Y6 Series
China Makeup Remover PET Bottle Y35
China Makeup Remover PET Bottle A35
China Makeup Remover PET Bottle P1
China Makeup Remover PET Bottle P5